Đổ tiền vào đâu trong thời kỳ kinh tế biến động

Những cá nhân có thu nhập cao bỏ tiền vào các loại tài sản tài chính và tài sản thực khác nhau, bao gồm cổ phiếu, quỹ tương hỗ, tài khoản hưu trí và bất động sản. Đây đều là những kênh mà bất kỳ nhà đầu tư nào cũng có thể tiếp cận.
Nhiều người cho rằng người giàu có những nơi đặc biệt để cất giữ hoặc quản lý tiền của họ mà những người khác không có quyền tiếp cận. Thực tế là nhiều triệu phú giữ tiền của họ trong các khoản đầu tư mà bất kỳ nhà đầu tư nào cũng có thể tiếp cận.1. Tiền và các khoản tương đương tiềnNhiều, và có lẽ là hầu hết, các triệu phú đều tiết kiệm. Nếu tiêu tiền, họ sẽ không có bất kỳ khoản nào để tăng thêm của cải. Họ chi tiêu cho những thứ cần thiết và một số thứ xa xỉ, nhưng họ tiết kiệm và mong muốn cả gia đình họ cũng như vậy. Nhiều triệu phú giữ rất nhiều tiền dưới dạng tiền mặt hoặc các khoản tương đương tiền có tính thanh khoản cao.

Người giàu đổ tiền vào đâu trong thời kỳ kinh tế biến động? - 1

 

Các nghiên cứu chỉ ra rằng trung bình các triệu phú có thể giữ tới 25% số tiền của họ dưới dạng tiền mặt. Điều này là để bù đắp bất kỳ sự suy thoái nào của thị trường và để có sẵn tiền mặt làm bảo hiểm cho danh mục đầu tư của họ.

Các khoản tương đương tiền là các công cụ tài chính có tính thanh khoản gần như tiền mặt và là khoản đầu tư phổ biến của các triệu phú. Ví dụ về các khoản tương đương tiền là quỹ tương hỗ thị trường tiền tệ, chứng chỉ tiền gửi, thương phiếu và tín phiếu kho bạc.

2. Bất động sản

Đầu tư bất động sản là một cách phổ biến khác để các triệu phú đầu tư tài sản của họ. Thông thường, nhiều người thực hiện khoản đầu tư bất động sản đầu tiên vào một ngôi nhà chính và sau đó mua thêm các căn hộ khác, thường là dành cho người thuê nhà.

Bất động sản có thể không phải là một khoản đầu tư ngay lập tức để thu về tiền mặt, nhưng nó có thể sinh lợi về lâu dài và là một khoản đầu tư thực sự và đã được thử nghiệm cho các triệu phú đang tìm kiếm thu nhập thụ động.

3. Cổ phiếu và quỹ chứng khoán

Họ đầu tư vào các quỹ chỉ số và cổ phiếu trả cổ tức. Họ tìm kiếm thu nhập thụ động từ chứng khoán, giống như thu nhập cho thuê thụ động mà bất động sản mang lại.

4. Tài sản hữu hình

Tài sản hữu hình như vàng, bạc, khoáng sản cũng là kho lưu trữ cho các triệu phú. Các kênh này thường yêu cầu điều kiện cất trữ và có mức độ phức tạp so với các loại tài sản vô hình kể trên. Một số triệu phú, người siêu giàu, giữ một phần tiền của họ trong các tác phẩm nghệ thuật, nhạc cụ đắt tiền hoặc sách hiếm.

Nguồn: https://vietnamdaily.trithuccuocsong.vn/doi-song-24h/nguoi-giau-do-tien-vao-dau-trong-thoi-ky-kinh-te-bien-dong-173144.html

Bài viết khác

Tác giả: King Stock

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *