Chứng khoán phái sinh là gì?

Chứng khoán phái sinh là một loại tài sản tài chính được tạo ra từ một tài sản gốc cụ thể, như cổ phiếu, hàng hóa, hoặc tiền tệ, và được giao dịch trên các sàn giao dịch tài chính. Các hợp đồng phái sinh là các hợp đồng tài chính mà giá trị của chúng phụ thuộc vào giá của tài sản gốc.
Các loại chứng khoán phái sinh phổ biến bao gồm tùy chọn (options), hợp đồng tương lai (futures), và các sản phẩm tài chính phái sinh khác như quỹ đầu tư đòn bẩy (leverage funds), swap (trao đổi), và các công cụ tài chính phái sinh khác.
Mục đích chính của giao dịch chứng khoán phái sinh là để bảo vệ hoặc tận dụng các rủi ro giá cả của các tài sản gốc. Ví dụ, một nhà đầu tư có thể mua tùy chọn bán để bảo vệ một khoản đầu tư cổ phiếu của họ khỏi việc giảm giá, hoặc họ có thể mua hợp đồng tương lai để cược vào việc tăng giá của một hàng hóa nhất định.
Ngoài ra, chứng khoán phái sinh cũng có thể được sử dụng như một công cụ tài chính để tăng lợi nhuận hoặc quản lý rủi ro. Tuy nhiên, do tính phức tạp và rủi ro cao của chúng, việc tham gia vào giao dịch chứng khoán phái sinh đòi hỏi sự hiểu biết chuyên sâu về thị trường tài chính và một kế hoạch giao dịch cẩn thận.
Tính thanh khoản của các chứng khoán phái sinh thường cao, vì chúng được giao dịch trên các sàn giao dịch lớn và có một lượng lớn các nhà giao dịch tham gia. Tuy nhiên, đôi khi chúng cũng có thể trở thành nguồn gây ra các vấn đề về thanh khoản khi thị trường bị biến động mạnh hoặc khi có sự không đồng tình giữa các nhà giao dịch về định giá của tài sản gốc. kingstock.vn

Bài viết khác

Tác giả: King Stock

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *